Voedingseenheden met levensduurbewaking

Deze apparaten hebben een extra LED dat aangeeft dat de levensduur van de voedingseenheid spoedig ten einde is. Daardoor kunnen bij onderhoud al vroegtijdig tegenmaatregelen worden genomen.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention