Richtlijnen

Mitsubishi Electric Europe B.V. verplicht zich om zich aan alle relevante kwaliteitsstandaarden en normen alsmede de richtlijnen van de Europese Unie en de grondbeginselen van de REACH-verordening te houden. De fabricage van milieuvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige producten is een wezenlijk ondernemingsdoel.

Conformiteitsverklaringen (EC Declaration of Conformity)

Log voor andere certificaten en scheepskeurmerken in op MyMitsubishi.