MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Een totale aanpak voor voorspellend onderhoud

 

Voorspellend onderhoud

Als reactie op de eisen van de wereldwijde concurrentie moeten producenten de beschikbaarheid van hun machines verhogen en ongeplande stilstandtijden reduceren. Dit vereist technologieën die tot een vereenvoudiging van het onderhoud en maximalisatie van een betrouwbare productie leiden. De toestandsbewaking biedt een voorspellende aanpak voor het onderhoud van een installatie en garandeert optimale prestaties van de installatie, terwijl tegelijkertijd de stilstandtijden tot een minimum worden beperkt.

Smart Condition Monitoring (SCM) van Mitsubishi Electric biedt een geïntegreerde aanpak voor toestandsbewaking van afzonderlijke aggregaten en maakt een totale beoordeling van de installatie mogelijk. Door afzonderlijke sensoren kan de toestand van een machine ter plaatse in de vorm van een stoplicht worden weergegeven, en duidelijke informatie van meerdere sensoren wordt voor een omvangrijke bewaking en gedetailleerdere analyse via Ethernet doorgestuurd naar de Smart-Sensor-besturing.

Voordelen en functies

Voordelen tijdens het bedrijf

Het aan elkaar koppelen van meerdere sensoren in het sensor-besturingssysteem maakt de besturing van de analyse van niet normale bedrijfstoestanden mogelijk. Gedefinieerde alarmomstandigheden activeren meldingen als een controle noodzakelijk is.

De SCM-analyse levert gedetailleerde diagnoses en stelt eventueel het uitvoeren van extra metingen voor. Ze voorziet het onderhoudspersoneel van preciezere storingsinformatie, omdat de oorzaak van de storing wordt herkend, en geeft zelfs adviezen in de vorm van meldingen voor de oplossing van de storing. Deze informatie kan voor een verdergaande trendanalyse van alle aggregaten van de installatie per netwerk naar bovengeschikte systemen worden doorgestuurd.

 • Voorspellend onderhoud maanden vóór een uitval
 • Betrouwbare online-bewaking van de machine
 • Intelligente procescontrole
 • Eenvoudige installatie
 • Intuïtieve bediening
 • Langdurige opslag van geregistreerde gegevens
 • Flexibel, uitbreidbaar systeem
 • Totaalservice rondom de machinediagnostiek

Functionaliteit

Het Smart Condition Monitoring System ondersteunt een groot aantal functies die nuttig zijn voor voorspellend onderhoud:

 • Herkenning van lagerschade
 • Herkenning van onbalans
 • Onjuiste uitlijning
 • Herkenning van ontbrekende smering
 • Temperatuurmeting
 • Cavitatieherkenning
 • Fase-uitvalherkenning
 • Herkenning van de resonantiefrequentie

Toepassingen

Het Smart Condition Monitoring System overwint de beperkingen van traditionele sensoren. Alhoewel deze aangeven dat zich bij een afzonderlijke machine een probleem ontwikkelt, geven zij geen aanwijzing voor het soort probleem of hoe ernstig het zou kunnen zijn. Het SCM-systeem biedt een verbeterde oplossing voor:

 • Elektromotoren
 • Reductormotoren
 • Vacuüm- en vloeistofpompen
 • Ventilatoren
 • Drijfwerken
 • Compressoren
 • Spindels en werktuigmachines
 • Centrifuges en afscheiders

Met de kant-en-klare Smart Condition Monitoring Kits biedt Mitsubishi Electric krachtige totaaloplossingen voor een eenvoudige integratie in bestaande applicaties. In vergelijking met traditionele bewakingsconcepten analyseert het modulaire plug&play-systeem daarbij niet alleen klassieke machinegegevens , zoals temperatuur, maar ook trillingsafhankelijke parameters.

Hiervoor biedt Mitsubishi Electric drie verschillende kits aan:

SCM Kit DRIVES voor het onderste vermogensbereik met koppeling van maximaal 2 sensoren
SCM Kit COMPACT voor maximaal 6 sensoren
SCM Kit MODULAR voor maximaal 14 sensoren en meer

De Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Met de SCM Kit-DRIVES wordt een kant-en-klare Condition Monitoring-totaaloplossing voor permanente installatie en integratie in bestaande applicaties aangeboden. De combinatie uit de drie krachtige losse modules frequentieomvormer, bedieningspaneel en een kant-en-klare trillingssensor maken dit mogelijk. De in het pakket opgenomen frequentieomvormer is uw joker voor alle aandrijftaken. Het systeem kan tot maximaal twee sensoren worden uitgebreid. De inbedrijfstelling vindt eenvoudig plaats via plug&play door middel van een bedieningspaneel, ook zonder vakkennis op het gebied van Condition Monitoring.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Het Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Een eenvoudige beslissing. Het SCM Kit-1 COMPACT is een van onze SCM-oplossingen met uitstekende prestaties. Met behulp van de kit worden dure uitvaltijden gereduceerd. Het is een geheel voorgeconfigureerde toestandsbewaking met een trillingssensor en kan in nieuwe of bestaande toepassingen worden toegepast en optioneel tot zes sensoren worden uitgebreid.

Het Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Een eenvoudige beslissing. De SCM Kit-1 MODULAR XL is een van onze buitengewoon handige SCM-oplossingen die dure stilstandtijden verlaagd. Het is een compleet voorgeconfigureerde oplossing met een trillingssensor voor toestandsbewaking van nieuwe of reeds bestaande installaties die optioneel tot 14 sensoren kan worden uitgebreid. Deze oplossing biedt alarmmeldingen in leesbare tekst met voorstellen voor onderhoud, tijdstempels alsmede status- en diagnoseweergaven voor voorspellend onderhoud. Door de VNC-server-ondersteuning is een visualisering op afstand in het lokale netwerk of extern via een router eveneens mogelijk net als de ondersteuning van Industrie 4.0 met bidirectionele continue gegevensverwerking. Dit pakket is uw upgrade-joker voor voorspellend onderhoud.

Let op: Mitsubishi Electric biedt voor toepassingen met meer dan 14 sensoren, zoals bijvoorbeeld productielijnen of grotere systemen, projectgebaseerde SCM-oplossingen aan. Neem in dat geval contact op met de verkoop van Mitsubishi Electric.