MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
Innovatie en continue verdere ontwikkeling van de PLC-programmering culmineren in de nieuwe generatie MELSEC engineering-software! De vele verschillende MELSEC-software-oplossingen bieden oplossingen voor kostenverlaging op alle gebieden van planning, programmering en bediening, bijvoorbeeld door verbetering van de efficiëntie bij de planning, het snel opsporen van fouten, kortere stilstandtijden en gegevensarchivering.

iQ Works

Dit uitgebreide softwarepakket biedt een uniforme ontwikkelingsomgeving voor de verschillende automatiseringsoplossingen, zoals bijvoorbeeld PLC, Motion Control en grafische bedieningsapparaten.

GX Works

Deze PLC-programmeersoftware is gebaseerd op de beproefde GX Developer en biedt een gemakkelijke bedieningsinterface.

e-Manual

e-Manual is het elektronische handboek waarmee gebruikers van Mitsubishi Electric FA-producten snel de benodigde informatie kunnen vinden, zoals productbereiken en gebruik.

MX Component

Deze Active X Controller Library ondersteunt gebruikers bij de eenvoudige implementatie van de communicatie tussen PC en PLC. Kennis van het gebruikte protocol is niet nodig.

MX Sheet

Door deze software wordt het Microsoft Excel mogelijk gemaakt om gegevens van de PLC te registreren, weer te geven en te archiveren en de configuratie van de PLC te wijzigen.

Andere software

Verschillende software voor ondersteuning van de MELSEC-series.

Software voor configuratie/conversie

Gratis software voor verdere vereenvoudiging van projecten die met MELSEC-PLC's worden gerealiseerd.