MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Industrieel of collaboratief?

Dat is de vraag die iedereen zich stelt. We willen allemaal het maximale uit onze productie halen, maar de scheidslijn tussen de twee opties is niet zo duidelijk als je zou denken. Alles hangt af van de omgeving waarin de machine werkt, de manier waarop de operators met de robot moeten omgaan en de belangrijkste functies.

Hoe u kunt bepalen welk type robot het best bij uw toepassing past en hoe u deze kunt integreren.

De eerste vraag die bedrijven die hun processen willen automatiseren zich moeten stellen is: wat willen we bereiken? Het antwoord op deze vraag zal bepalend zijn voor de rol en het type robot dat nodig is. Het uitvoeren van een uitgebreide risicobeoordeling zal dan ook licht werpen op de veiligheidseisen.

Als bijvoorbeeld het versnellen van de werkzaamheden de belangrijkste doelstelling is voor het inzetten van een robotoplossing, dan zijn conventionele industriële robots, zoals de MELFA RV knikarm- en RH-serie SCARA-robots van Mitsubishi Electric, waarschijnlijk de meest geschikte optie. Zoals de toepassing voorschrijft, bewegen deze robots met hoge snelheid, wat betekent dat ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij de werkruimte alleen moet worden gedeeld met menselijke operators door extra veiligheidsvoorzieningen te treffen. De opties om ze te integreren zijn het bouwen van fysieke veiligheidsomheiningen of het implementeren van systemen die automatische snelheidscontrole mogelijk maken wanneer mensen het werkgebied van de robot naderen.

Omgekeerd, indien het hoofddoel is werknemers te assisteren bij hun activiteiten, bijvoorbeeld door onderdelen door te geven of vast te houden, zou de toepassing als collaboratief worden beschouwd. Als gevolg daarvan zou elke conventionele fysieke scheiding tussen mens en robot de toepassing in de weg staan. In dit geval ondersteunt de ISO/TS 15066:2016-norm de ontwikkeling van geschikte veiligheidsmaatregelen, zoals naar voren komt uit de risicobeoordeling. Een voorbeeld van een robot die is ontworpen voor collaboratieve toepassingen is de MELFA RV-serie Assista gelede armrobot van Mitsubishi Electric.

In de richtlijnen worden verschillende soorten samenwerkingstoepassingen genoemd, waaronder bewaakte stop op veiligheidsniveau, snelheids- en separatiebewaking, handgeleiding en kracht- en krachtbegrenzing.

Dit is waar het grijze gebied tussen de twee soorten robots begint te ontstaan. Met de toegenomen veiligheidsopties die nu beschikbaar zijn, kunnen industriële robots ook voldoen aan veel van de eisen die in een collaboratieve toepassing worden gesteld.

Industriële of collaboratieve robot?

Samenwerkende robots of "cobots", die zijn ontworpen om naast mensen te werken, kunnen een veilige oplossing bieden. Er zijn echter enkele voor de hand liggende kanttekeningen.

De term collaboratief, zoals gespecificeerd door ISO/TS 15066:2016, verwijst eigenlijk naar systemen of toepassingen waarbij automatisch bestuurde robots dezelfde werkruimte delen met mensen. Dit betekent dat robots voor collaboratieve toepassingen, net als elk ander type robot, nog steeds een risicobeoordeling vereisen.

Er zijn verschillende industriële activiteiten waarvan de risicobeoordeling het gebruik van cobots zou ondersteunen, bijvoorbeeld indien de robot naast de mens moet werken als onderdeel van het assemblageproces om voorwerpen aan operatoren door te geven. Hier is het risico van een botsing tussen de twee groot en dus zou deze toepassing vallen in de categorie van kracht- en vermogensbegrenzing. Voorzieningen zoals een veilig koppelbereik om de botsing te detecteren en letsel te voorkomen, zijn nodig.

Er zijn situaties waarin het gebruik van robots extra veiligheidsmaatregelen zou vereisen. Indien bijvoorbeeld potentieel schadelijke chemicaliën, scherpe randen of extreem hete voorwerpen moeten worden gehanteerd, moet de robot worden omringd door een fysieke veiligheidsafscherming om de menselijke bedieners te beschermen. Daarom is het gebruik van een conventionele robot waarschijnlijk de juiste keuze voor deze toepassingen.

In andere situaties kan het nodig zijn dat mensen de werkruimte van een robot slechts sporadisch betreden om kort te werken met de toepassing of dat er een beperkt gebied voor interactie is. Deze systemen zullen bij normaal gebruik zo snel mogelijk werken en alleen vertragen wanneer er gevaar voor botsingen bestaat. Ook dit zou betekenen dat een conventionele industriële robot geschikt zou zijn voor deze toepassing, omdat hij in staat is met hoge snelheden te werken onder normale veilige bedrijfsomstandigheden.

Zoals gezegd is de meest doeltreffende manier om dergelijke toepassingen snel, veilig en betrouwbaar te maken het gebruik van standaard industriële robots die coöperatief werken, in combinatie met extra veiligheidsvoorzieningen zoals fysieke afschermingen of veiligheidslichtschermen en scanners.

Meer in het bijzonder kunnen bedrijven gebruikmaken van industriële robots met een hoge snelheid en een hoog draagvermogen, zoals de MELFA RV robot met gelede arm, uitgerust met een MELFA SafePlus veiligheidssysteem van Mitsubishi Electric. Dit betekent dat mens en robot veilig en in harmonie kunnen samenwerken.

De juiste keuze maken

Naarmate de technologie evolueert, verandert ook de scheidingslijn tussen industriële en collaboratieve robottoepassingen. De belangrijkste overweging bij de implementatie van een robotsysteem is ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de behoeften van de specifieke toepassing en voldoet aan de specificatie van de gebruikersvereisten. Het systeem moet zowel de vereiste verwerkingscapaciteit halen als werken in een veilige omgeving voor operatoren, in overeenstemming met de risicobeoordeling voor de toepassing.

De integratie van collaboratieve robots heeft de keuze en het soort toepassingen waarvoor robotica nu kunnen worden gebruikt, verruimd. Het is niet de vraag wat het beste is, industriële of collaboratieve robotica, maar wat het beste is voor de toepassing.

Met zijn ruime ervaring en bewezen staat van dienst helpt het robotica team van Mitsubishi Electric bedrijven de juiste oplossing te vinden.

Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.