Mitsubishi Electric Global

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid staat centraal in de manier waarop de organisatie wordt geleid.

CSR bij Mitsubishi Electric

pictogram: 17 doelen om onze wereld te transformeren

Om 's werelds gezamenlijke doelstelling te realiseren, blijft de Mitsubishi Electric Group zijn management verstevigen, de bekendheid van de SDG's bevorderen en het concept van de SDG's integreren in de managementstrategie.

Milieu

We werken aan een samenleving met lagere koolstofemissies en meer recycling door middel van ons brede scala aan geavanceerde technologische oplossingen.

Langetermijnvisie milieumanagement

Reductie van CO2-uitstoot
Reductie van CO2-uitstoot bij gebruik/productie van het product

30 %

Rapporten

Ons jaarlijkse rapport met initiatieven en resultaten van de Mitsubishi Electric Group, door een duurzame samenleving te helpen creëren.