Vandaag actie ondernemen voor een groenere wereld van morgen.

Vooruitkijkend naar ons 100-jarig jubileum in het jaar 2021, streven we ernaar om een wereldwijd opererende, toonaangevende en milieubewuste onderneming te worden. Wij werken toe naar een koolstofarme samenleving op basis van recycling, door het toepassen van onze uiteenlopende en geavanceerde technologieën, en door continue acties van onze werknemers.

Van onze President

Ware toewijding aan milieumanagement.

Milieubeleid van de groep

Meer informatie over ons milieubeleid, dat de basis vormt van het milieumanagementsysteem van de Mitsubishi Electric Group.

Milieuverklaring: Eco Changes

Lees meer over de milieuverklaring van Mitsubishi Electric Group, die in juli 2010 wereldwijd werd gelanceerd.

Milieuvisie 2021

Hier vindt u informatie over de langetermijnvisie van Mitsubishi Electric en de specifieke doelen die in 2021 moeten zijn gerealiseerd, het jaar waarin het bedrijf zijn 100-jarige bestaan viert.

De ambitie om een wereldwijd opererende, toonaangevende en milieubewuste onderneming te worden

Lees meer over de inspanningen van de Mitsubishi Electric Group om een wereldwijd opererende, toonaangevende en milieubewuste onderneming te worden door efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen tijdens de productie en bij milieugerelateerde activiteiten.