Mitsubishi Electric Global

Missie

Missie

De Mitsubishi Electric Group zal zijn technologieën en diensten blijven verbeteren door bij alle bedrijfsaspecten creativiteit toe te passen. Hierdoor verhogen we de kwaliteit van leven van de samenleving. Daartoe zullen alle leden van de groep de volgende zeven grondbeginselen naleven.

Zeven grondbeginselen

1. Vertrouwen

Ga relaties aan met de samenleving, klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners op basis van een sterk onderling vertrouwen en respect.

2. Kwaliteit

Lever de beste producten en diensten met een onovertroffen kwaliteit.

3. Technologie

Wees een marktpionier door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, en koester technologische innovatie.

4. Burgerschap

Draag als wereldwijde speler bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen en de samenleving als geheel.

5. Ethiek en naleving van de wet

Handel in alle ondernemingen volgens de wet en neem hoge ethische normen in acht.

6. Milieu

Toon respect voor de natuur, en streef ernaar het wereldwijde milieu te beschermen en te verbeteren.

7. Groei

Zorg voor rechtvaardige winst om zo een fundering voor toekomstige groei te leggen.

Ondernemingsverklaring

Changes for the Better

De ondernemingsverklaring van de Mitsubishi Electric Group, "Changes for the Better" (positieve veranderingen) vertegenwoordigt ons doel en standpunt om altijd te streven naar “iets beters” terwijl we blijven veranderen en groeien. Het is een verklaring waarin we beloven “een nog betere toekomst te creëren” voor onze klanten met behulp van het initiatief van elk van onze medewerkers, die zichzelf willen overtreffen door te streven naar “het beste” en dagelijks trachten “technologie, diensten en creativiteit te verbeteren”, zoals verklaard in onze bedrijfsfilosofie.