PROFIBUS

PROFIBUS is een standaard voor veldbuscommunicatie in de automatiseringstechnologie en werd enkele decennia geleden voor het eerst gepromoot.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention