CPU

De CPU's beschikken over een groot aantal geïntegreerde functies, waarmee een breed spectrum van besturingstaken kan worden uitgevoerd. Tot de standaarduitrusting behoren een USB- en een Ethernet-aansluiting.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention