MODBUS

Aan deze MODBUS-module kunnen apparaten worden aangesloten die MODBUS-compatibel zijn, zoals bv. Temperatuurregelaars of meetapparaten.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention