Modules voor gegevensuitwisseling

Deze module maakt het uitwisselen van informatie met het besturingssysteem mogelijk. De module verzamelt en verwerkt verschillende gegevens uit het productieproces voor een optimale productie.
Deze seriële interfacemodule dient om PLC-gegevens te registreren, te bewerken, te bewaken of te besturen, meetwaarden te registreren, enz.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention