MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
GX IEC Developer heeft zich al lang als populaire PLC-programmeersoftware voor gebruikers bewezen die volgens IEC61131-3 willen programmeren.

De interface tussen mens en techniek

De GX IEC Developer is meer dan een programmeer- en documentatiesysteem volgens IEC 1131.3. De GX IEC Developer begeleidt uw bij het gebruik van de MELSEC-PLC van de projectering tot door de bedrijfsfase heen en helpt u met vele speciale functies om uw kosten te verlagen en uw capaciteiten te verhogen.

De progressieve programma-architectuur en de capaciteiten van de afzonderlijke programmacomponenten bieden u nieuwe op de gebruiker gerichte functies. De gestructureerde programmering en het gebruik van functiebibliotheken kenmerken het vermogen van deze programmeersoftware .

Top/Down-toepassingsarchitectuur

Maak reeds in de conceptfase gebruik van de structureringshulpmiddelen van de GX IEC Developer: Identificeer de "tasks", functie-eenheden, afhankelijkheden, processen en toepassingsstructuren en geef deze grafisch overzichtelijk weer.

Flexibele implementatie

Overeenkomstig uw toepassingsstructuren kiest u in de engineering-fase de passende programmeertaal.

Functie-eenheden neemt u op in functiemodules en standaardiseert deze in bibliotheken. Zo profiteert u van de voordelen van geteste, veilige en herbruikbare codes. Met een wachtwoord beschermt u uw kennis.

Eenvoudige configuratie van de besturingscomponenten

De configuratie van de besturingscomponenten vindt snel en intuïtief plaats via dialogen in tabellen en met grafische ondersteuning. En dat niet alleen voor besturings-CPU's, maar ook voor standaard- en speciale modules. Een toepassingsprogramma voor de configuratie is niet meer nodig.

Inbedrijfstelling van de hardware en netwerkconfiguratie

Speciale test- en debugging-tools geven informatie over de actuele status van de besturingen en netwerken, waarmee u bent verbonden. Status- en foutenweergave, remote SET/RST van de besturing en de randapparatuur, live list, cycle time, connection state e.d. van de netwerken maken de snelstmogelijke oplossing van fouten en inbedrijfstelling van hardware en netwerken mogelijk.

Inbedrijfstelling van het toepassingsprogramma

Omvangrijke online-programmering, veelzeggende en snelle monitor-weergave, manipulatie van operanden direct vanuit de grafische editors, handmatige en automatische stapsgewijze besturing in AS, weergave van gemanipuleerde operanden in het EDM en nog veel meer minimaliseren de inbedrijfstellingstijd van het toepassingsprogramma.

Lopend bedrijf

De GX IEC Developer kan ook tijdens het bedrijf of alleen of na oproep door een besturingssoftware voor een betere weergave van de installatiestatus belangrijke informatie weergeven.

Instelling en onderhoud

Die top/down-architectuur en gestructureerde programmering maken het, samen met de uitvoerige print-documentatie en de ondersteuning van zelfgemaakte hulp voor FB's, mogelijk dat de vereiste kennis voor het instellen en onderhouden van de installatie bij minimale scholing snel en veilig op het bedienend personeel kan worde overgebracht.

GX IEC Developer-highlights:

 • Krachtige "top-down"-ontwikkelingsomgeving
 • Totaal overzicht over het PLC-project en de hulpmiddelen
 • Geschikt voor grote en complexe projecten
 • Een unieke programmeersoftware voor de modulaire en compacte besturingen (Q/A- en FX-serie)
 • Flexibele programmaontwikkeling
 • Goed te begrijpen door uitstekende programmadocumentatie
 • High-end-pc-softwaretechnologie volgens IEC 1131.3
 • Programmeertalen FBD, AWL, KOP, AS en STC
 • Krachtige offline-simulatie
 • Online-programmawijzigingen
 • Functiemodules (FB, FC)
 • Bibliotheken
 • Kortere stilstandtijden