Duurzaamheid

Milieuverslag 2021

Elk boekjaar publiceert Mitsubishi Electric gedetailleerde milieurapportages dat de doelstellingen en plannen behandelt, gegevens verstrekt over de milieuprestaties van bedrijfsactiviteiten en de resultaten van diverse milieu-inspanningen in Japan en wereldwijd.

Toepassing van diverse technologieën om milieuproblemen op te lossen

De Mitsubishi Electric Group zal gebruik maken van diverse technologische middelen in uiteenlopende en in de gehele waardeketen, om diverse milieuproblemen op te lossen, waaronder klimaatverandering, recycling van hulpbronnen en harmonieus samenleven met de natuur.

Milieuduurzaamheid Visie 2050

De laatste jaren wordt van bedrijven verwacht dat ze langdurige, aanhoudende inspanningen leveren om wereldwijde milieuproblemen op te lossen. De nieuwe "Milieuduurzaamheidsvisie 2050" van de Mitsubishi Electric Group definieert milieubescherming als een nog grotere bedrijfsprioriteit en voorziet in nog meer initiatieven om dit doel te bereiken. Het legt de toekomstige koers van Mitsubishi Electric naar 2050 vast in de vorm van de Milieuverklaring, de drie richtlijnen voor milieuactie en de belangrijkste initiatieven.