Duurzaamheid

Milieuverslag 2021

Elk boekjaar publiceert Mitsubishi Electric gedetailleerde milieurapportages dat de doelstellingen en plannen behandelt, gegevens verstrekt over de milieuprestaties van bedrijfsactiviteiten en de resultaten van diverse milieu-inspanningen in Japan en wereldwijd.

Toepassing van diverse technologieën om milieuproblemen op te lossen

De Mitsubishi Electric Group zal gebruik maken van diverse technologische middelen in uiteenlopende en in de gehele waardeketen, om diverse milieuproblemen op te lossen, waaronder klimaatverandering, recycling van hulpbronnen en harmonieus samenleven met de natuur.

Milieuduurzaamheid Visie 2050

De laatste jaren wordt van bedrijven verwacht dat ze langdurige, aanhoudende inspanningen leveren om wereldwijde milieuproblemen op te lossen. De nieuwe "Milieuduurzaamheidsvisie 2050" van de Mitsubishi Electric Group definieert milieubescherming als een nog grotere bedrijfsprioriteit en voorziet in nog meer initiatieven om dit doel te bereiken. Het legt de toekomstige koers van Mitsubishi Electric naar 2050 vast in de vorm van de Milieuverklaring, de drie richtlijnen voor milieuactie en de belangrijkste initiatieven.

Industrieel elektronisch afval is een echt probleem. Hier wordt uitgelegd waarom we serieuze veranderingen moeten doorvoeren.

Terwijl de ondernemingen van vandaag doorgaan met hun digitale transformatie, nemen veel van hen ultramoderne technologieën en apparatuur over die ontworpen zijn om hen flexibel en efficiënt te houden. Smart machines met sensoren, processoren en netwerkapparatuur zorgen voor een revolutie in elke industrie, van productie en transport tot detailhandel en verpakking.

Geavanceerde elektronica helpt organisaties tijd en geld te besparen en klanten beter dan ooit van dienst te zijn, maar de ongelooflijke bedrijfswinst brengt een prijs met zich mee. Een van de ernstigste onbedoelde gevolgen van de digitale transformatie is de explosieve toename van de hoeveelheid elektronisch en elektrisch afval, oftewel e-waste.

E-waste bestaat uit computers, monitoren, televisies en smartphones, elektronische industriële machines / apparatuur, alle soorten batterijen, antennes, microchips en zelfs producten als zonnepanelen. Deze elektronica bevat gevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en arseen dat moet worden gerecycled of op de juiste manier moet worden verwijderd.

Het probleem is dat we niet erg goed werk leveren bij het verwijderen van deze materialen!


In een rapport van het Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Forum, dat in oktober jl. is gepubliceerd, wordt geschat dat particulieren en bedrijven wereldwijd tegen eind 2021 meer dan 63 miljoen ton e-waste op onjuiste wijze zullen weggooien - waarvan het grootste deel gewoon op stortplaatsen terecht zal komen. Die hoeveelheid afval weegt meer dan de Chinese Muur, 's werelds zwaarste menselijke constructie.

In hetzelfde rapport wordt gewaarschuwd dat als het weggooigedrag van e-waste niet verandert, we tegen 2030 meer dan 81 miljoen ton zullen weggooien, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van drie tot vier procent.

Het WEEE Forum schat dat we momenteel wereldwijd iets meer dan 17 procent van het e-waste naar behoren recyclen.

Invloed op de toekomst van onze planeet

E-waste dat op stortplaatsen wordt gedumpt, heeft een negatieve invloed op het milieu. Volgens het WEEE Forum komt bij elke ton e-waste twee ton kooldioxide vrij in de atmosfeer.

Naast de toename van broeikasgassen heeft elektronisch afval nog op drie andere manieren invloed op het milieu:

 • Luchtverontreiniging - wanneer onderdelen en materialen van e-waste uiteenvallen of smelten op stortplaatsen kunnen er overtollige stofdeeltjes vrijkomen die de luchtverontreiniging doen toenemen.
 • Bodemverontreiniging - giftige materialen zoals zware metalen en chemicaliën kunnen doorsijpelen in de bodem van stortplaatsen.
 • Waterverontreiniging - giftige stoffen in de bodem kunnen weglekken in het grondwater en verzuren.

Verkeerd weggegooid e-waste heeft niet alleen gevolgen voor het milieu. Als de lucht, de bodem en het water vervuild raken voelen de mensen daar onvermijdelijk de gevolgen van. Verontreiniging versterkt bestaande gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsmoeilijkheden, allergieën en auto-immuunziekten.

De huidige trends in de industrie maken de uitdaging nog lastiger

De sterke toename van het gebruik van elektronica en elektrische apparatuur is grotendeels te danken aan de groeiende behoefte aan toestellen en machines die ons leven en onze bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Maar sommige technologieleveranciers hebben bepaalde bedrijfspraktijken ingevoerd die de uitdaging van e-waste aanzienlijk moeilijker maken.

Geplande levensduur
Sommige fabrikanten ontwikkelen producten met een korte levensduur zodat klanten vaker upgrades zullen kopen. Zij doen dit door goedkopere onderdelen te gebruiken waarvan zij weten dat deze niet zo lang meegaan als duurdere onderdelen van hogere kwaliteit.

Voorkomen van reparatie
Onderdeel van geplande veroudering is de strategie om apparatuur en apparaten zeer moeilijk of onmogelijk te repareren te maken. Sommige fabrikanten staan bijvoorbeeld niet toe dat hun apparaten door derden worden gerepareerd, waardoor veel gebruikers kapotte apparatuur gewoon vervangen in plaats van te laten repareren.

Zowel geplande levensduur als het voorkomen van reparatie leiden tot een toename van de verwijdering van e-waste - en alle negatieve implicaties die daarmee gepaard gaan - omdat apparatuur en machines minder lang meegaan en niet kunnen worden gerepareerd wanneer ze defect zijn.

Hoe Mitsubishi Electric kan bijdragen

Bij Mitsubishi Electric Automation streven wij ernaar onze klanten te voorzien van duurzame producten . Onze producten en oplossingen helpen e-waste te verminderen op drie belangrijke manieren.

 1. Kwaliteit: Onze producten zijn ontwikkeld om lang mee te gaan
  De kwaliteit van Mitsubishi Electric producten is algemeen bekend. Sommige Mitsubishi Electric producten zijn al sinds de jaren 90 in het veld te vinden. Door producten van zo'n hoge kwaliteit te leveren en geen kunstmatig geplande veroudering toe te passen, kunnen we ervoor zorgen dat onze apparatuur zeer lang meegaat. Dit vermindert de noodzaak om apparatuur te vervangen, en vermindert uiteindelijk e-waste.
 2. Prestaties: Toekomstbestendigheid voor de behoeften van morgen
  Mitsubishi Electric producten worden ontwikkeld volgens de hoogste technische specificaties, wat ertoe leidt dat klanten ze niet hoeven te vervangen als de technologie vooruitgaat.
  Sommige van onze producten zijn zo ontworpen dat afvalveroorzakende onderdelen volledig worden geëlimineerd. Zo maakt het nieuwe ontwerp van de MELSERVO-J5 servomotor een reservebatterij overbodig. Vorige generaties van de motor hadden een batterij nodig die meestal om de zes maanden moest worden vervangen. Dankzij onze producten met een lange levensduur is dat een aanzienlijk aantal batterijen dat nu niet uiteindelijk e-waste zal worden.
 3. Compatibiliteit: Speciale ombouwkits verminderen afval
  Met zijn toonaangevende backwards compatibiliteit helpt Mitsubishi Electric e-waste te verminderen met speciale Ombouwkits. Als een verouderd product niet kan worden vervangen of gerepareerd, kunnen klanten met een Ombouwkits een enkel defect onderdeel vervangen door een nieuwer model, dat compatibel is met oudere modellen. Als bijvoorbeeld een onderdeel in een servosysteem defect raakt, hoeft niet het hele systeem te worden vervangen. Dit vermindert de hoeveelheid e-waste aanzienlijk.

De kwaliteit, prestaties en compatibiliteit van Mitsubishi Electric producten en oplossingen zorgen ervoor dat uw installaties gedurende lange tijd betrouwbaar en in goede staat blijven wat uiteindelijk uw e-waste-uitdagingen vermindert. Wij blijven onderzoek verrichten en producten ontwikkelen om beter aan uw behoeften te voldoen, terwijl wij ons bewust blijven van de impact van onze oplossingen op het milieu en de mens.