Privacyverklaring

Toewijding aan privacy op internet

De Mitsubishi Electric Corporation is gevoelig voor privacy-kwesties op internet. Dit beleid licht toe hoe Mitsubishi Electric Corporation omgaat met de informatie die we via internet over u ontvangen. Het doel van deze privacyverklaring is u, als bezoeker van onze website (de “site”) te informeren over het soort informatie dat we over u verzamelen wanneer u deze site bezoekt, hoe we deze informatie gebruiken en of we deze aan iemand bekend maken.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring geldt voor Mitsubishi Electric Corporation en de Mitsubishi Electric Website ( http://nl.mitsubishielectric.com/nl/ ). De verklaring geldt niet voor websites van andere bedrijven of organisaties waarnaar de site verwijst.

Niet-persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u deze site bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent of zonder dat u informatie over uzelf onthult. Wij kunnen echter automatisch (dat wil zeggen, niet door middel van registratie) informatie verzamelen die niet naar personen is te herleiden, om ons te helpen onze dienstverlening aan klanten te verbeteren. Zo wordt automatisch bepaalde informatie verzameld zoals de bezoekersaantallen en bezoekfrequentie aan de site, maar dit doen we op dusdanige wijze dat deze informatie anoniem blijft. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de site en het deel van de site dat u gebruikt, te meten, zodat we onze site kunnen verbeteren. Wij bekijken geen individuele persoonlijke informatie. Mitsubishi Electric Corporation maakt gebruik van een technologie die "cookies" wordt genoemd, die aangeeft hoe en wanneer pagina’s op de site worden bezocht en door hoeveel bezoekers. Een cookie is een data-element dat een website naar uw browser kan sturen, dat vervolgens wordt opgeslagen op uw systeem, maar geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert voordat u een cookie ontvangt, en u zo de kans geeft te beslissen of u de cookie al dan niet wenst te accepteren. U kunt uw browser ook instellen om cookies uit te schakelen. Enkele delen van bepaalde sites kunnen dan echter mogelijk niet goed werken.

Persoonsgegevens

Mitsubishi Electric Corporation voldoet volledig aan de Japanse wet- en regelgeving, aan nationaal beleid en aan andere normen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Het begrip persoonsgegevens kan worden gedefinieerd als alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, huis- of ander fysiek adres, e-mailadres of andere contactgegevens.

Tijdens bedrijfsactiviteiten verzamelt Mitsubishi Electric Corporation soms persoonsgegevens van zijn klanten. Op de Website worden persoonsgegevens voornamelijk verzameld via de diverse contact- en inlichtingenformulieren.

Wanneer we direct schriftelijk persoonsgegevens van u vragen, zullen we aangeven waarvoor we de informatie zullen gebruiken en uw toestemming hiervoor vragen. Wanneer we op een andere manier uw persoonsgegevens verzamelen, zullen we op onze website vermelden waarvoor we deze zullen gebruiken.

Wanneer wij persoonlijke informatie van u ontvangen, gebruiken wij deze om te reageren op uw verzoek om inlichtingen en om te bevestigen dat wij het verzoek hebben ontvangen. Daarnaast kunnen wij het verzoek om inlichtingen om dezelfde reden bewaren. Ten behoeve van onze klantrelaties kunnen we daarnaast persoonsgegevens opslaan en verwerken en deze delen met onze wereldwijde dochter- en zusterbedrijven om meer inzicht te krijgen in uw behoeften, en in hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Mitsubishi Electric Corporation kan online enquêtes uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de behoeften en het profiel van onze bezoekers. Bij het uitvoeren van een enquête zullen we er alles aan doen om u te informeren over hoe de verzamelde informatie door ons zal worden gebruikt. Op onze site kunnen wedstrijden, prijsvragen of andere promoties staan, waarin u kunt worden gevraagd uw persoonsgegevens in te vullen. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om promotiecampagnes te voeren, zoals het verlenen van klantenservice of het opnemen van contact indien u een prijs hebt gewonnen.

Mitsubishi Electric Corporation gebruikt of verstrekt geen informatie aan derden van individuele bezoeken aan de site of informatie die u aan ons verstrekt met als doel deze te verkopen, verhuren of op andere wijze te vermarkten. Bij tijd en wijle kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden om online-enquêtes, wedstrijden, prijsvragen of andere campagnes te voeren of ons hierbij te assisteren. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de enquête of de campagne, het verzamelen van gegevens of het verlenen van klantenservice. Voordat deze partijen voor ons gaan werken, moeten zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Zij zullen geen persoonsgegevens onthullen die zij van u ontvangen en deze slechts gebruiken om de diensten die zij aan ons verlenen in gang te zetten of voort te zetten.

Het is aan u of u al dan niet persoonsgegevens wenst te verstrekken aan Mitsubishi Electric Corporation. Indien u er de voorkeur aan geeft om de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunt u nog steeds een groot deel van onze site bezoeken. Mogelijk is een aantal opties, aanbiedingen en diensten in onze interactie met u echter niet beschikbaar.

Kinderen

Zonder de toestemming van ouders of voogd mogen kinderen geen persoonsgegevens op de site achterlaten. Hoewel de site slechts weinig tot geen materiaal bevat dat op kinderen is gericht, stimuleert Mitsubishi Electric Corporation alle ouders en voogden om hun kinderen bij gebruik van internet te leren veilig en verantwoord om te gaan met hun persoonsgegevens.

Kennisgeving van wijzigingen

Indien Mitsubishi Electric Corporation besluit tot het wijzigen van onze privacyverklaring, zullen we deze wijzigingen in dit deel posten zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en of we deze aan derden bekend maken.

Vragen of opmerkingen

Wij vinden het belangrijk te weten wat bezoekers van onze diensten en ons beleid vinden. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over andere zaken met betrekking tot onze offline en online producten en diensten, neemt u dan via 'Contact' contact op met onze webmaster.

Uw toestemming

Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden in onze privacyverklaring en met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor de doelen zoals hierboven beschreven.